menu

Wat zou je doen, als je zeker wist dat je plan niet zou kunnen mislukken?